DEZINSEKCE

Hubení obtížného hmyzu a jiných členovců k němuž se užívají prostředky rostlinného nebo chemického původu (insekticidy), méně často fyzikální prostředky (např. teplo, lepicí pásy apod.), biologické prostředky (feromony, juvenilní hormony, specifičtí predátoři). Podle mechanismu účinku se dělí na kontaktní, požerovéa nervové. Pyretrové přípravky jsou přirozené insekticidy vyráběné z květů rostlin hvězdnicovitých, zejména chryzantém, kopretiny, vratiče a některých dalších druhů kopretin. Jsou neškodné pro teplokrevné živočichy. chemickým složením se řadí mezi terpeny. Obtížný hmyz se dělí na druhy, které natrvalo osídlily lidské stavby, včetně bytů, protože zde nacházejí vhodné podmínky, úkryt a zdroje potravy (mravenec faraón, rus domácí, šváb obecný, komár obtížný, roztoči, větší počet druhů škodících na potravinách a jiných organických materiálech jako jsou tkaniny, kožešiny, dřevo apod.) a na druhy které se vyskytují přímo na lidském těle (veš dětská, veš šatní) a dále na člověku mohou sát krev někteří ektoparasiti domácích zvířat (blecha lidská, blecha psí, blecha kočičí, štěnice postelní). 

Naše firma provádí ochranu a ošetření rodinných domů, bytů proti obtížnému hmyzu (moucha, komár, vosy atd.) přírodními látkami, které neškodí lidskému zdraví a tyto přípravky se používají i na operační sály a porodnice.

ZDRAVOTNÍ RIZIKA

Ohrožení zdraví člověka členovci vyskytujícími se v bytě je způsobené bodáním a sáním krve při kterém mohou přenášet původce závažných infekčních onemocnění (např. klíště obecné, veš šatní, komáři v některých oblastech). Hmyz (např. rus domácí, šváb obecný, mravenec faraón aj.) může být nosičem a reservoárem infekčních agens, které přenáší na povrchu svého těla a v trávicí dutině, kde se tato agens mohou i pomnožovat a trusem se mohou šířit v prostředí, kontaminovat potraviny apod. Části živých nebo mrtvých těl členovců a jejich trus může být významným alergenem (např. roztoči z prachu domácností, rus domácí aj.), zejména jsou-li rozviřovány do vzduchu. Větší množství částí těl členovců nebo produktů jejich činnosti v potravinách i tepelně upravených, může být zdrojem zažívacích obtíží (prakticky všechny druhy škodící na potravinách). Zjevný a dlouhodobý výskyt členovců v bytech vyvolává u mnoha lidí pocit nečistoty a nepohody, což může u citlivých jedinců vyústit až k psychickým potížím. Takto působí nejčastěji výskyt mravenců faraónů, létající mouchy domácí, rus domácí a mnoho jiných druhů.

POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY

Akaricidy

jsou chemické prostředky proti roztočům (latinsky Acarida), zejm. sviluškám a klíšťatům.

Aficidy je skupina insekticidů vyznačujících se zejména účinností proti mšicím (lat. Aphis).

Fumiganty jsou plynné insekticidy, v současnosti jen zřídka užívané proti hmyzu v uzavřených prostorách (sklady, skleníky); např. methylbromid, oxiran, oxid siřičitý.

Pyretrové přípravky

jsou přirozené insekticidy vyráběné z květů rostlin hvězdnicovitých (čeleď Asteraceae), zejména chryzantém, kopretiny(druhy Chrysanthemum cinerarifolium a Pyrethrum cinerariaefolium) vratiče a některých dalších druhů kopretin. Jsou neškodné pro teplokrevné živočichy. Chemickým složením se řadí mezi terpeny. 

CENOVÁ KALKULACE

Cenová kalkulace je vždy závislá na výsledku místního šetření. Velmi podstatný aspekt ovlivňující výslednou cenu je stupeň zamoření

Štěnice

17.jpg

16.jpg

15.jpg

14.jpg

Švábi (Blattodea)

20.jpg Podřád křídlatého hmyzu. Tělo mají oválné, zploštělé, hlavu ukrytou pod mohutným štítem a polotuhými předními křídly. Špatně létají, ale velmi rychle a obratně běhají. Jsou všežraví, potravu shánějí v noci. Samičky kladou vajíčka do tuhého pouzdra, které nosí určitý čas s sebou. Šváb obecný (Blatta orientalis) je bezkřídlý, původem ze Středozemí a spolu s člověkem se rozšířil po celém světě. V domácnostech napadá vše poživatelné, potraviny znečišťuje trusem. Obdobný způsob života má menší, okřídlený a teplomilnější rus domácí (Blattella germanica).

Štěnice


18.jpg

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠTĚNICI DOMÁCÍ

Mají žlutohnědé až červenohnědé zploštělé tělo bez křídel, dorůstající 5-7mm.

Žijí v konstrukcích postelí, v záhybech matrací, ve škvírách a prasklinách v blízkosti postelí, pod podlahovou krytinou, za obrazy a rámy, v nábytku apod. V okolí těchto úkrytů můžete spatřit černé tečky podobné mušincům (výkaly štěnic), drobná bílá vajíčka nebo svlečky.

Štěnice mají 5 nymfálních stádií, každé se musí nasát 1x krve, aby jejich vývoj pokračoval. Samice naklade za život 200 500 vajíček. Krev sají v noci, v pravidelně obývaných lidských obydlích.

Svědění, kožní podráždění, zduřeniny, nespavost, nespokojenost a pocit vyřazení ze společnosti.

JAK SE ZBAVIT ŠTĚNIC?

Zbavit se štěnic svépomocí je prakticky nemožné. Pokusíte-li se vyhubit štěnice přípravky z drogerie, docílíte možná krátkodobého vypuzení štěnice ze své ložnice, ale rozhodně je nevyhubíte.K účinnému hubení štěnic musíte mít kromě opravdu účinných přípravků znalosti o chování a životních cyklech štěnic. Štěnice je velice opatrná, vylézá z úkrytu převážně v noci za potravou, saje krátkou dobu a opět zalézá. Jednou oplodněná samička klade denně 3-5 vajíček, za život je to až 500 vajíček.

Štěnice se k Vám mohly dostat několika způsoby.

ZPŮSOBY ZAMOŘENÍ

- Zavlečením, kdy jste si mohli přivést jednu jedinou samičku z hotelu v zavazadle z dovolené či služební cesty, z návštěvy kina, divadla, restaurace nebo jakéhokoli dopravního prostředku.

- Také jste si mohli koupit starší nábytek v bazaru nebo knihu v antikvariátu s dospělou samičkou a po několika týdnech máte doma celou kolonii.

- Můžete mít nezodpovědného souseda, který doma štěnice má, neřeší to a kolonie se rozrostla až k Vám nebo problém řeší volně dostupnými prostředky, čímž štěnice nezabil, ale pouze vypudil.


Škvoři (Dermaptera)

19.jpg Řád hmyzu s protáhlým, zploštělým a silně chitinizovaným tělem. Známo je asi 1 000 druhů, žijících zejm. v tropických a subtropických lesích; v ČR žije šest druhů. Škvoři mají přední křídla zkrácená, změněná v tuhé krovky. Zadeček je volný, na konci opatřený klíšťkami, které slouží k obraně, lovu, při skládání křídel a jako pomocný orgán při páření; samička je užívá při péči o vajíčka. Hmyz s noční aktivitou; většina druhů je všežravá, některé občas působí škody ožíráním pupenů a výhonků. Škvor obecný (Forficula auricularia) žije na vlhčích místech, přes den se zdržuje, často pospolitě, v tmavých úkrytech. Škvoři přezimují v párech ve vlastních vyhrabaných chodbách. Samice na jaře klade vajíčka, o která pečuje, stejně jako o vylíhnuté larvy. Proměna je nedokonalá.

Mravenec farao

Drobný mravenec, druh Monomorium pharaonis, původem v severní Africe, byl zjištěn v egyptské mumii. Zavlečen do Evropy, častý škůdce potravin ve vytápěných lidských obydlích.

Komáři (Culicidae)

Hmyz z čeledi komárovitých, z řádu dvoukřídlých. Druhy střední velikosti, samci sají květní nektar. Mají peřovitá tykadla schopná přijímat akustické signály samic vznikající kmitáním křídel za letu. Samičky mají vyvinuté bodavě savé ústní orgány (stilety); po nasátí krve obratlovců kladou vajíčka do vody. Larvy mají na konci těla dýchací trubici, kterou se dotýkají vodní hladiny; živí se organickými částicemi, které filtrují pomocí filtračního aparátu. Komáři jsou významnými přenašeči krevních parazitů (např. zimniček, filárií, virů), vyvolávajících zejm. v tropech nebezpečná infekční onemocnění (např. malárii, filariózu, žlutou zimnici).

Mouchy (Muscidae)

Čeleď hmyzu z řádu dvoukřídlých. Dospělé mouchy přijímají tekutou potravu, kterou nasávají pomocí polštářkovitého sosáku. Významné zejména z epidemiologického hlediska jako přenašeči bakterií vyvolávajících infekční onemocnění. Přenos se děje znečištěnýma nohama a sosákem mouchy po předchozím sání na výkalech nebo rozkládajících se organických látkách. Moucha domácí (Musca domestica) je hojná v blízkosti lidských sídlišť; rychle se vyvíjející larvy žijí ve výkalech různých zvířat. Příbuzná slunilka pokojová (Fannia canicularis) poletuje v příbytcích kolem lustrů.

Vosy (Vespoidea)

Nadčeleď hmyzu z řádu blanokřídlých. Zahrnuje nápadně žlutočerně žíhané druhy s dobře vyvinutým žihadlem. Dělí se na dvě biologicky odlišné skupiny: a) vosy samotářské, jejichž samičky si samy stavějí hnízda a pečují o potomstvo (např. jízlivky, hrnčířky); b) vosy společenské, jejichž samička zakládá kolonie s množstvím dělnic, které se starají o další chod kolonie (obstarávají potravu, pečují o larvy, rozšiřují hnízdo ap.). Vosy budují podzemní nebo nadzemní hnízda, která se od sebe značně liší jak vzhledově, tak i použitím stavebního materiálu. Dospělé vosy se živí cukernatými látkami, larvy krmí masitou kaší z rozmělněného hmyzu. Nejznámějšími druhy jsou vosa útočná (Paravespula germanica), vosa obecná (Vespula vulgaris). Bodnutí tímto hmyzem je nebezpečné pro alergicky reagující jedince.

Ovádi (Tabanidae)

Čeleď hmyzu zahrnující robustní druhy z řádu dvoukřídlých, s pestře zbarvenýma očima. Samice mají vyvinuté bodavě savé ústní orgány, pomocí kterých nabodávají pokožku savců včetně člověka a sají krev. Některé tropické druhy přenášejí původce onemocnění (např. filariózy nebo tularémie). Samci nebodají, živí se rostlinnými šťávami. Larvy ováda jsou dravé a žijí ve vlhké zemi nebo ve vodě. Bzikavka dešťová (Haematopota pluvialis) je aktivní především před bouřkou; napadá člověka i zvířata. Létá tiše, nepostřehnutelně. Bzikavka slepoočka (Chrysops caecutiens) má nápadně zelené oči; vyskytuje se na vlhčích místech, kde napadá skot, koně i lidi. Ovád bzučivý (Tabanus bromius) žije na loukách; nejčastěji napadá člověka.

Moli (Tinaeidae)

Čeleď hmyzu z řádu motýlů. Zahrnuje drobné druhy, jejichž housenky se živí různými organickými látkami. Některé druhy škodí v domácnostech, např. mol šatní (Tineola bisselliella) a mol kožešinový (Tinaea pellionella) napadají zejm. vlnu a peří.

Mšice (Aphidina)

Podřád zahrnující drobný hmyz měkkého těla s bodavě sacími ústními orgány, z řádu Auchenorrhyncha. Živí se rostlinnými šťávami; většina druhů žije na listech, výhoncích nebo pupenech, méně často na kořenech. Vývojový cyklus mšice je složitý; během roku dochází ke střídání několika generací, které mohou mít odlišný vzhled i chování. Z přezimujícího vajíčka se na jaře líhne bezkřídlá živorodá samice, která dává vznik nepohlavně (partenogeneticky) se množící generaci samiček (tzv. virginogenie). Za určitých podmínek (např. při nedostatku kvalitní potravy) vznikají okřídlení jedinci (migrantes), kteří přesídlují na novou hostitelskou rostlinu. Na podzim se rodí pohlavní jedinci (samci a samice), kteří se páří na původní hostitelské rostlině, a samice klade zimní vajíčko. Tím je celý cyklus uzavřen. Základní schéma vývoje může být pozměněno, např. vývojový cyklus některých druhů může probíhat na jedné rostlině, jedinci se v průběhu roku pouze stěhují na její různé orgány (kořeny, listy, pupeny). Jiné druhy se rozmnožují jen partenogeneticky. - Mšice sáním oslabují rostliny, vyvolávají různé poruchy jejich vývoje (vznik hálek, novotvarů a deformací, změny zbarvení, kadeřavost a kroucení listů). Některé druhy mšic přenášejí virová onemocnění. Nebezpečným škůdcem jabloní je např. vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum), s tělem hustě pokrytým voskovými vlákny.

Roztoči (Acari)

Řád členovců z třídy pavoukovců. Zahrnuje vzhledově i způsobem života velmi mnohotvárné druhy. Chelicery mají často přeměněné v bodavé orgány. Vývoj roztočů prochází přes larvu se třemi páry nohou a přes několik (dvě až tři) stadií nymf. Roztoči jsou rozšířeni po celém světě; řada druhů je významná z epidemiologického a hospodářského hlediska (např. zákožka svrabová, sametky, svilušky, Varroa jacobsoni, která vyvolává varoázu včel, škůdci ve skladištích potravin aj.).

Klíšťata

Roztoči z čeledi Ixodidae - ektoparaziti sající krev zejm. na obratlovcích. Nebezpeční přenašeči původců infekčních onemocnění. V jejich slinách jsou navíc obsaženy neurotoxiny, které mohou u člověka i zvířat při zakousnutí v oblasti týlu nebo v blízkosti páteře vyvolat tzv. klíšťovou paralýzu. Vývoj klíštěte prochází přes larvu a nymfu, které se před dalším vývojem musí nasát krve. Klíště obecné (Ixodes ricinus) je přenašečem viru encefalitidy. Samice saje krev na savcích, nasátá měří až 1 cm; samci krev zřejmě nesají.

Objednávkový formulář

(*) Povinná políčka.

 
Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně.
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat.
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamu, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné.